Cumhuriyet Dönemi Şairleri

Cumhuriyet Dönemi Şairleri
Cumhuriyet Dönemi Şairleri

Cumhuriyet Dönemi Şairleri, dünya edebiyatına da oldukça fazla katkıda bulunmuştur. Modernleşme yolunda Türk edebiyatı 1923’de Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile yeni bir aşamaya girmiştir. Cumhuriyet dönemi şairleri de bundan sonra ortaya çıkmaya başlamıştır.

Cumhuriyet Dönemi Şairleri

Cumhuriyet Dönemi Şairleri İlk zamanlarda Milli Edebiyat Akımı’nın izlerini sürmüş bir edebiyattır. Bu bakımdan ikisi kesin hatlar ile ayrılamaz. Söz konusu şairler arasında,

 • Sait Faik Abasıyanık
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Ziya Osman Saba
 • Orhan Veli Kanık

Gibi isimler vardır. Cumhuriyet dönemi şairleri arasında bunlardan biri olan Sait Faik 25 Kasım 1906’da Adapazarı’nda doğmuş, 11 Mayıs 1954’de ise İstanbul’da hayatını kaybetmiştir. Sirozdan dolayı vefat etmiş olan şair, ilköğrenimi Adapazarı Rehber-i Terakki Mektebi’nde almıştır. İki sene de Adapazarı İdadi’sinde öğrenim almıştır.

Kurtuluş Savaşı sonrasında ailesi İstanbul’a yerleşmiş, böylece kendisi de İstanbul Sultanisi’ne gitmiştir. Ancak sonradan Bursa Erkek Lisesi’ne geçerek burada devam etmiş, 1928 yılında mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde eğitim gördükten sonra, ekonomi öğrenimi için İsviçre’nin Lozan kentine gitmiş, burada kısa süre kaldıktan sonra Fransa’ya geçmiştir. 3 sene burada Grenoble’da hayatını devam ettirse de 1933’de İstanbul’a dönmüş, eğitimi yarım bırakmıştır. Cumhuriyet dönemi şairleri arasında,

 • Semaver
 • Sarnıç
 • Şahmerdan
 • Lüzumsuz Adam
 • Mahalle Kahvesi
 • Kumpanya
 • Havuz Başı
 • Son Kuşlar
 • Alemdağ’da Var Bir Yılan
 • Az Şekerli
 • Tüneldeki Çocuk
 • Havada Bulut
 • Kayıp Aranıyor
 • Yaşamak Hırsı, Georges Simenon
 • Mahkeme Kapısı
 • Balıkçının Ölümü-Yaşasın Edebiyat
 • Açık Hava Oteli
 • Müthiş Bir Tren

Gibi eserleri vardır.

Faruk Nafiz Çamlıbel

Faruk Nafiz Çamlıbal, Cumhuriyet dönemi şairleri arasında bulunan isimlerden bir diğeridir. Kendisi 18 Mayıs 1898 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiş; 8 Kasım 1973 tarihinde ise Akdeniz’i seyreden Samsun gemisinde hayatını kaybetmiştir. Türk şiirinde Hecenin 5 Şairi olarak isimlendirilen şairlerinden bir tanesidir. Anadolu gerçeğine açılmış olan şair, Türkçe’nin gelişmesine pek çok katkıda bulunmuştur.

Faruk Nafiz Çamlıbel İstanbul Darülfünun’u Tıp Fakültesi’nde iken eğitimi yarım bırakmış; Kayseri, İstanbul ve Ankara’daki lise ve öğretmen okullarında edebiyat dersleri vermiştir. Eserleri arasında,

 • Şarkın Sultanları
 • Gönülden Gönüle
 • Dinle Neyden
 • Çoban Çeşmesi
 • Suda Halkalar
 • Bir Ömür Böyle Geçti
 • Elimle Seçtiklerim
 • Boğaziçi Şarkısı
 • Akıncı Türküleri
 • Tatlı Sert
 • Akarsu
 • Heyecân ve Sükûn
 • Zindan Duvarları
 • Han Duvarları
İLGİNİ ÇEKEBİLİR  İntihar Eden Türk Şairler

Gibi şiirler yer almaktadır.

Cumhuriyet Dönemi Şairleri
Cumhuriyet Dönemi Şairleri

Ziya Osman Saba

Cumhuriyet dönemi şairleri arasında olan Ziya Osman Saba İstanbul’da 30 Mart 1910 tarihinde doğmuştur. Mütareke senelerinde yatılı şekilde başladığı Galatasaray Lisesi’nden 1931 yılında mezuniyetini almıştır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1936 yılında mezun olmuş olup buradayken Cumhuriyet Gazetesi Muhasebe Servisi’nde, mezuniyet ardından da Emlak Kredi Bankası’nda çalışmıştır.

Ardından da Milli Eğitim Basımevi Tashih Bürosunda görev almıştır. Kalp hastalığı nedeni ile evine çekilmiş, Varlık Yayınevi’nin yayın işleri ile uğraşmıştır. 29 Ocak 1957 senesinde İstanbul’da hayatını kaybetmiş olan şairin,

 • Sebil ve Güvercinler
 • Geçen Zaman
 • Nefes Almak
 • Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi
 • Değişen İstanbul

Gibi şiirleri vardır. Kendisi Cumhuriyet dönemi şairleri arasında Lise öğrenciliği esnasında şiirler kaleme almaya başlamıştır. İlk şiiri de 1927’de, Servet-i Fünun’da yayınlanmıştır Dergide tanıştığı arkadaşları ile Yedi Meşale topluluğuna katılmıştır.

Orhan Veli Kanık

Cumhuriyet edebiyatı şairleri arasında bir diğer isim olan Orhan Veli Kanı 13 Nisan 1914’de doğmuş, 14 Kasım 1950 tarihinde de hayatını kaybetmiştir. Babası İzmir tüccarlarından Fehmi Bey’in oğlu, Müzisyen Veli Bey’dir. Annesi de yine Beykoz’un önde gelen tüccarlarından Hacı Ahmet Bey’in kızı Fatma Nigar Hanım’dır.

Orhan Veli ilkokul öğretimine Beşiktaş Akaretler İlkokulu’nda başlamış, Galatasaray Lisesi’nin ilk kısmına geçmiştir. Beşinci sınıf ardından da Ankara Gazi İlkokulu’nda okuyarak ilkokulu tamamlamıştır. Ortaokul ve Liseyi ise Ankara’da tamamlamıştır. Sonrasında ise İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü’ne girerek eğitime devam etmiştir.

İki sene sonra buradan ayrılmış ve çalışma hayatına  başlamış, bir sene kadar yardımcı öğretmenlik yapmıştır. Eserleri arasında,

 • Garip
 • Vazgeçemediğim
 • Destan Gibi
 • Yenisi
 • Karşı
 • Nesir Yazıları
 • Denize Doğru
 • La Fontaine’in Masalları
 • Nasrettin Hoca Hikayeleri
 • Bütün Eserleri Edebiyat Dünyamız
 • Bütün Yazıları
 • Bütün Şiirleri
 • Çeviri Şiirler
 • Bir Kapı ya Açık Durmalı ya Kapalı
 • Scapin’in Dolapları
 • Fransız Şiiri Antolojisi
 • W. Shakespeare, Hamlet ve Venedikli Tüccar
 • Batıdan Şiirler

Gibi eserler vardır. Bu gibi isimlerin yanı sıra Cumhuriyet edebiyatı şairleri arasında farklı isimler de yine mevcuttur.

Kaynak

0 Shares:
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ayrıca İlginizi Çekebilir
Toplumcu Gerçekçi Şairler
Devamını Oku

Toplumcu Gerçekçi Şairler

Toplumcu gerçekçi şairler, edebiyat dünyasında özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren önemli bir akım oluşturan ve toplumsal gerçekleri, sosyal…